Πρόγραμμα Συνεργατών

Το πρόγραμμα συνεργατών του Ιδέα - Επιγραφές Ζωγραφική είναι δωρεάν και επιτρέπει στα μέλη του να έχουν έσοδα από την τοποθέτηση συνδέσμων σε ιστότοπους τους για τη διαφήμιση του Ιδέα - Επιγραφές Ζωγραφική ή συγκεκριμένων προϊόντων του. Όσες πωλήσεις ολοκληρώνονται σε πελάτες που επέλεξαν τους συνδέσμους αυτούς, αποφέρουν προμήθεια στον συνεργάτη. Η τρέχουσα προμήθεια συνεργατών είναι 10%.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο info@ideametaxas.gr.